Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
 

Usvojen bužet RS za 2018. godinu

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku budžet Republike Srpske za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 3,3 milijarde KM, što predstavlja uvećanje od 137 miliona KM u odnosu na prošlu godinu.

Budžetom za narednu godinu planiran je suficit od 125,2 miliona KM, dok je budžetom za 2017. godinu planiran suficit od 67,1 milion KM, a biće usmjeren na pokriće dugova prema domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Republike Srpske i dugoročne zajmova od međunarodnih finansijskih institucija. 

Poreski prihodi planirani su u iznosu od 2,494 milijarde KM, što je više za 5,3 odsto ili 124,7 miliona KM u odnosu na poreske prihode planirane budžetom Srpske za ovu godinu, a procijenjeni budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u narednoj godini iznose 2,558 milijardi KM, navodi se u ovom dokumentu.

Po hitnom postupku usvojen je i Zakon o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, kojim je definisano da se ukupni izdaci budžetskih korisnika, uključujući i izdatke za otplatu duga, raspoređuju u skladu sa odlukom o usvajanju budžeta Republike Srpske za 2018. godinu. 

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020. godine koji je izrađen prema metodologiji i smjernicama Evropske komisije i kojim su predstavljene ključne mjere ekonomske politike Vlade Republike Srpske u tom periodu, uz srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, te sveobuhvatni program strukturalnih reformi. 

Ostvareni rezultati i makroekonomski pokazatelji ukazuju na oporavak i stabilizaciju privrede u Republici Srpskoj, nakon teških godina svjetske ekonomske krize, finansijskih blokada koje su dolazile sa nivoa BiH, ali i teških elementarnih nepogoda koje su obilježile prethodni period, navodi se u ovom dokumentu. 

Proizvodna djelatnost jedna je od oblasti kojoj će biti posvećena posebna pažnja u okviru realizacije Programa, a ključne mjere su restrukturisanje privrednih društava u državnom vlasništvu, okončanje procesa privatizacije, te pokretanje i okončanje stečajnog postupka i likvidacije.

Izvor: Mondo

   

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Teslić danas.