Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
 

Reorganizacija ministarstava - formiraju se četiri nova, a jedno se ukida

Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o republičkoj upravi.

Razlog za donošenje Zakona o republičkoj upravi sadržan je u potrebi reorganizacije republičke uprave, radi funkcionalnije organizacije Vlade, prilagođene savremenim kretanjima, sa fokusomna privredu, nove tehnologije, informatizaciju društva, unapređenje konkurentnosti privrede, ali i mladim kadrovima sa primjenjivim i savremenim znanjima, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Navedeno je da se u odnosu na važeći Zakon o republičkoj upravi, predloženim zakonskim rješenjima mijenja organizacija i djelokrug rada određenih ministarstava, te se osnivaju Ministarstvo privrede i preduzetništva, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Pored navedenog, kao samostalna republička upravna organizacija osniva se Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije, koji preuzima poslove Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, a koje prestaje sa radom.

Formiranjem Ministarstva privrede i preduzetništva stvaraju se preduslovi za sistemsku saradnju sa poslovnom zajednicom, stavlja se akcenat na privredu i preduzetništvo i sistemske mjere za podizanje konkurentnosti u ovim oblastima i zapošljavanja, navodi se u saopštenju.

Djelokrug poslova Ministarstva nauke i tehnologije se značajno proširuje, u skladu sa modernim tendecijama i zahtjevima informatičkog društva, te se predlaže formiranje Ministarstva za naučno‐tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo. Dio poslova vezanih za visoko obrazovanje, koji su do sada bili u djelokrugu poslova Ministarstva prosvjete i kulture prenosi se u ovo ministarstvo. Takođe, ono će obavljati i poslove Agencije za informatičko društvo Republike Srpske, kao i Akademske i istraživačke mreže Republike Srpske.

S obzirom da je realizovan najveći dio poslova kojima se bavilo Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica, kao i da ne postoji potreba za daljom normativnom djelatnošću u ovoj oblasti, navedeno ministarstvo se transformiše u Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju mijenja naziv u Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju i djelimično djelokrug poslova, s obzirom da poslove koji se odnose na privlačenje stranih ulaganja, podršku domaćim i stranim investitorima i procjenu uticaja propisa preuzima Ministarstvo privrede i preduzetništva.

Dugoročno gledano, ovaj zakon će doprinijeti unapređenju poslovnog ambijenta, kvaliteta obrazovanja, tehnološkog razvoja i time pozitivno uticati na poslovni ambijent.

Iz Vlade navode da je, imajući u vidu da je Zakon o republičkoj upravi imao do sada osam izmjena i dopuna, bilo neophodno, u skladu sa Pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske, pristupiti izradi novog teksta zakona.

Izvor: RTRS

   

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Teslić danas.