SARAJEVO - U ovom trenutku protiv Bosne i Hercegovine vodi se nekoliko inostranih postupaka čija vrijednost je veća od dvije milijarde KM s tim da su neki od njih pri završetku i već sada je sigurno da, i ako ih sve izgubi, šteta ipak neće biti tolika.

Recimo, arbitražni postupak po tužbi "Elektroprivrede Slovenije" protiv BiH, tačnije RiTE Ugljevik, još je u toku, iako je Arbitražno vijeće u Beogradu nedavno donijelo presudu prema kojoj je RiTE Ugljevik Slovencima dužan da isplati 113 miliona KM.

Nakon toga potpisan je i sporazum između "Elektrogospodarstva Slovenije" i RiTE Ugljevik i taj dug se vraća. Ipak, zvanično vrijednost ovog postupka po Pravobranilaštvu BiH je 695.175.000 evra. Ovaj postupak trenutno je u fazi mirovanja.

Pred BiH je zvanično i arbitražni postupak koji je praktično završen, a odnosi se na tužbu firme "Viaduct" iz Portoroža protiv BiH, odnosno Republike Srpske.

Vrijednost ovog spora je 42.000.000 evra. Ovaj postupak odnosi se na koncesiju koju je Vlada Republike Srpske dala slovenačkoj kompaniji za gradnju hidroelektrana na Vrbasu. Međunarodni centar za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu donio je odluku u korist "Viaducta" i Vlada Republike Srpske u obavezi je da isplati ovaj iznos.

Jedan od većih sporova protiv BiH je i Međunarodni investicioni arbitražni postupak u pravnoj stvari tužioca Pramot Mital protiv BiH.

Vrijednost ovog spora je 400.000.000 dolara. Spor se odnosi na investiciju u "Koksnu industriju Lukavac" (GIKL) i u fazi je razmjene dokaza, a sve troškove vezano za vođenje ovog postupka snosi BiH, jer Vlada Tuzlanskog kantona, kao ni Vlada Federacije BiH, na traženje Savjeta ministara BiH, nisu prihvatili da snose troškove postupka.

BiH, odnosno Republici Srpskoj, dostavljen je i zahtjev za mirno rješavanje koji se odnosi na zahtjev "Elektroprivrede Hrvatske", a u vezi je sa ulaganjem u RiTE Gacko. Vrijednost ovog spora je 100.000.000 evra.

Do sada je održano nekoliko sastanaka na ovu temu i postupak mirnog rješavanja je u toku.

Tu je i postupak koji se odnosi na Vjetropark Trusina. Vrijednost ovog spora je 102.056.122 evra, a Pravobranilaštvo BiH u februaru ove godine dobilo je obavještenje o sporu i namjeri pokretanja Arbitražnog postupka. Kako se navodi u Izvještaju, u Ministarstvu energetike i rudarstva RS istakli su mogućnost da se ovaj postupak mirno riješi.

Pred BiH je i spor po osnovu presude Višeg suda u Kaliforniji prema kojoj je BiH dužna isplatiti Danielu Čaviću, deponentu Yugobanke 738.772 dolara i ovaj predmet je u toku.

BiH vodi postupak i sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI). Ovaj spor odnosi se na to da je BiH platila vakcine protiv korone koje joj nisu isporučene. Kasnije GAVI je BiH vratio 7.464.586 dolara, a zadržao za sebe iznos od 1.962.960 dolara.

"Svi ovi postupci, zavisno od svog ishoda, mogu imati finansijske posljedice po budžet institucija Bosne i Hercegovine", navodi se u izvještaju o svim arbitražnim postupcima sa elementom inostranosti koji će razmatrati Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

(NN)

Vijesti najčitanije

Pratite nas

Pratite nas na fejsbuku  Pratite nas na X platformi  Pratite nas na instagramu